Vážení rodiče,

na této stránce najdete ke stažení veškeré dokumenty potřebné při zápisu dítěte do Mateřské školy Dolní Měcholupy.

Veškeré uvedené dokumenty jsou plnohodnotné, shodné s papírovými formuláři vydávanými od měsíce dubna ve školce. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2020/2021
SE BUDE KONAT VE STŘEDU 13. 5. 2020

V ČASE  9:00 -11:00 hod.  15:00 -17:00 hod.

K zápisu budete potřebovat:

a) Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

b) Rodný list dítěte

c) Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
ke stažení – Žádost o přijetí do MŠ 2020

d) Doklad o trvalém bydlišti dítěte (vydává Městská část Praha – Dolní Měcholupy)

e) Vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením zdravotního stavu dítěte od dětského lékaře (viz zadní strana formuláře)
ke stažení – Evidenční list

U zápisu se odevzdává také dotazník o dítěti
 ke stažení – Dotazník o dítěti

 

U zápisu není třeba účasti dítěte.

Další dokumenty týkající se zápisu:

Kritéria příjmání
Kritéria příjímání 2020

Informace o zápisu pro rodiče
zápis info pro rodiče 2020 plakát