Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Téma na listopad: VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA

Podtémata:

 • Vyrábíme strašidýlka
 • Co jsme našli v lese
 • Počasí se mračí
 • Příroda usíná

Vyrábíme strašidýlka – záměry a vzdělávací cíle 

 • vnímat krásy podzimních barev a seznamovat se se změny počasí
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • posilovat přirozené poznávací city
 • osvojovat si poznatky o přírodě v lese
 • vědět jaký význam má les pro člověka
 • rozvíjet pracovní zručnost s přírodním materiálem
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • zaměříme se na zdokonalování řečových a jazykových schopností (popis obrázku,
  zážitky o víkendu, reprodukce pohádky)

Comments are closed.

Nejbližší plánované akce

25.11. Výlet do divadla – pouze 1. patro

29. 11. Mikulášská besídka v MŠ

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole