Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Téma na září: KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ

Podtémata:

 • Vítáme vás po prázdninách
 • Co nás čeká ve školce
 • Třída plná kamarádů
 • Co spolu děláme rádi

Záměry a vzdělávací cíle:

 • symbol třídy přivítá děti v MŠ (noví kamarádi a já, moje rodina, zážitky z prázdnin)
 • ve spolupráci celého kolektivu MŠ a rodiny usnadníme dětem vstup do MŠ
 • pomocí Kamarádského desatera se zaměříme na vytváření kladných vztahů mezi dětmi
 • naučíme děti orientovat se v prostorách MŠ a školní zahrady
 • procvičíme znalost jména dítěte a jeho značky
 • seznámíme děti se základními pravidly (bezpečnost dětí, spolupráce kolektivu)
 • povedeme děti ke kultivovanému projevu (básničky, pohádky, říkadla)

Comments are closed.

Nejbližší plánované akce

12. 9. 2019 Třídní schůzky v 16:30

odkaz na Google kalendář

Aktuality
Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole