Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Téma na leden: CO VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

Podtémata:

  • Vítáme Nový rok
  • Co vyprávěla sněhová vločka
  • Zimní radovánky
  • Jak se v zimě oblékáme

Co vyprávěla sněhová vločka– záměry a vzdělávací cíle

  • seznámíme děti se znaky zimy, zimními sporty, oblečením 
  • podpoříme pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě samému – chci být zdravý
  • povedeme děti k rozvoji pohybových dovedností – základy o tělovýchově
  • rozšíříme poznatky o světě
  • vytvoříme u dětí pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení (smyslové hry)
  • upevníme vztah dětí se živou a neživou přírodou (pomoc lidí zvířatům v zimě)

Téma leden

Comments are closed.

Nejbližší plánované akce

23.1. Divadelní představení v MŠ

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole