Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Téma na květen: VESELÉ ZPÍVÁNÍ A MALOVÁNÍ

Podtémata:

 • Naše rodina
 • Popřejeme maminkám
 • Poznáváme svět
 • Výpravy za poznáním

Veselé zpívání a malování – záměry a vzdělávací cíle

 • podpoříme rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností dítěte
 •  

  zaměříme se na rozvoj schopnosti dětí žít ve společenství ostatních lidí (dokázat přijmout základní hodnoty v tomto společenství) – moje rodina, maminka má svátek,

 • povedeme děti ke schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně je prožívat
 • rozšíříme poznatky o světě
 • četbou knih a prohlížením encyklopedií přiblížíme dětem poznatky o světě, o jiných kulturách a národech

Comments are closed.

Nejbližší plánované akce

14.7.-2.9.2018 … letní prázdniny
3.9.2018 … zahájení provozu pro školní rok 2018/2019

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole