Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Téma na červen: VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

Podtéma:

 • Čím pojedeš na výlet
 • Výpravy za poznáním
 • Hurá do přírody
 • Bezpečně na cestách
 • Loučíme se spolu
 • Hurá na prázdniny

Výpravy za poznáním– záměry a vzdělávací cíle

 • oslavíme Den dětí (planeta Země – každý jsme jiný)
 • na škole v přírodě poznáme ekosystém přírody (voda, les, louka, drobní živočichové, koloběh vody)
 • zajistíme podklady pro vytváření základů pro práci s informacemi
 • zaměříme se na rozvoj psychické i fyzické zdatnosti dítěte a na rozvoj dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahu k ostatním lidem
 • rozloučíme se s předškoláky
 • seznámíme děti s dopravní tématikou (dopravní prostředky, značky, bezpečnost na ulici)
 • rozloučíme se s MŠ: společně prožité odpoledne s rodiči – jarmark dětských výrobků a táborák na školní zahradě

Comments are closed.

Nejbližší plánované akce

 

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole