Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Téma na březen: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Podtémata:

  • Co najdeme v knížkách
  • Z pohádky do pohádky
  • Vítáme Jaro
  • Prší, prší všechno roste

Z pohádky do pohádky – záměry a vzdělávací cíle

  • reprodukcí pohádek upevníme výslovnost dětí a jejich vyjadřovací schopnosti
  • utváření kladného vztahu ke knize
  • zaměříme se na rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti dětí
  • vytvoříme základy pro rozvoj estetického vztahu ke kultuře a umění (návštěva divadla v MŠ, zahrajeme si divadlo v MŠ)
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí (správné x nesprávné, dobro a zlo, co by se stalo, kdyby…)

Comments are closed.

Nejbližší plánované akce

21. a 27. 3. Testování školní zralosti v MŠ

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole