(Orientační) Režim dne   

6:30 –  8:15 … hry, individuální práce s dětmi, zájmové koutky

8:15 –  8:30 … tělovýchovná chvilka v tělocvičně

8:30 –  9:00 … komunitní kruh, hygiena

9:00 –  9:20 … přesnídávka

9:20 –  9:50 … pokračování v ranních činnostech nebo řízená činnost

9:50 – 10:10 … hygiena, převlékání na pobyt venku

10:10 – 11:20 … pobyt venku

11:20 – 11:35 … převlékání, hygiena

11:35 – 11:50 … oběd

11:50 – 12:00 … hygiena, čistění zubů

12:00 – 12:30 … příprava na odpočinek/odchod domů

12:30 – 14:15 … odpočinek na lehátku, příp. relaxační činnosti

14:15 – 14:40 … vstávání, hygiena, protažení těla

14:40 – 15:00 … svačina

15:00 – 17:00 … hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení dětí domů