Naše motto: „Nebe bez mráčku.“

Mateřská škola má dlouholetou tradici. Malé střípky z historie naleznete zde>>

Od 1.7.2001 je škola v právní subjektivitě, zřizovatelem MŠ je Městská část Praha – Dolní Měcholupy.

Mateřská škola Dolní Měcholupy, jak zní od 1. 9. 2007 její oficiální název, je jedinou státní školkou v obci (městské části). Od září 2017 je kapacita školy 129 dětí.

Budova mateřské školy

Budova Mateřské školy Dolní Měcholupy se nachází se na konci tiché a klidné ulice Ke Školce v katastru Dolních Měcholup a je dvoupodlažní. Do budovy MŠ vedou z předzahrádky dva samostatné vchody – vchod A slouží pro přístup do přízemí, vchod B vede ke třídám umístěným v 1. patře. V přízemních prostorách budovy (vchod A) se nacházejí třídy mladších dětí – Hvězdička, Sluníčko a v novém pavilonu třída Planetka. V 1. patře budovy jsou umístěny třídy starších dětí – Měsíc, Kometa a Blesk.

Nezbytnou součástí školky jsou šatny (každé dítě má svůj kapsář na oblečení), sociální zařízení, samostatná herna a dvě jídelny. Samostatný vchod z ulice má trakt kuchyně,  která vaří jídlo i pro žáky ze základní školy a pro seniory. K budově MŠ patří dále tělocvična se samostatným vstupem z ulice, kterou využívají také děti ze základní školy a v odpoledních a večerních hodinách zájmová sdružení a spolky. MŠ má vlastní uzamykatelný přímý vstup do tělocvičny ze šatny v přízemí a děti tělocvičnu pravidelně využívají nejen pro cvičení, ale i pro společné akce (divadélka, maškarní apod.).

Velkým kladem pro klidný odpolední odpočinek dětí je v 1. patře umístěná samostatná ložnice, určená pro odpočinek dětí ze třídy Sluníčko a Měsíc. Nejmenší děti ze třídy Hvězdička a Planetka odpočívají ve třídě Planetka, která je vybavena zatemňovacími žaluziemi. Každé dítě, které ve školce zůstává na odpolední odpočinek, má po celý týden stále stejnou postýlku a své ložní povlečení. Odpočinek na lůžku se netýká dětí z předškolních tříd Blesk a Kometa, které se věnují jiným relaxačním činnostem.

Okna hlavních místností budovy MŠ jsou orientována na jižní stranu s výhledem do velké zahrady se vzrostlými stromy a množstvím atrakcí pro děti (průlezky, skluzavky, pískoviště, houpačky). Při zhoršeném počasí lze využít k pohybu venku také sportoviště naproti školky (povrch s umělou trávou).

Aktivity v MŠ

Od roku 2005 pracujeme podle moderních metod Rámcového vzdělávacího programu. Snažíme se vytvořit pro děti takové prostředí, ve kterém se každé dítě aktivně podle svých schopností a zájmu zapojuje do činností MŠ. Ty jsou naplánovány tak, aby rozvíjely osobnost dítěte v pěti hlavních oblastech daných Rámcovým vzdělávacím programem, které jsou obsaženy také v našem Školním vzdělávacím programu. Orientační režim dne naleznete zde>>>

Pravidelně zajišťujeme pro děti divadelní představení, vzdělávací programy (vhodné pro děti předškolního věku) apod., jezdíme na celodenní výlety autobusem (cca 2-3x do roka). Každým rokem na přelomu května a června vyjíždíme s dětmi mimo Prahu na týdenní školu v přírodě. V tuto dobu je zpravidla MŠ uzavřena. Kromě toho nabízíme pro starší děti i mimoškolní nadstandardní činnosti v zájmových kroužcích: Flétna a Plavání.

Spolupracujeme s odborníky, jak s logopedkou, tak i pedagogicko – psychologickou poradnou, ale i s Policií ČR – každoroční účast dětí v jejím preventivním programu (přednáška a divadelní představení se zaměřením na bezpečnost dětí, problematiku drog a šikanu). Dětmi je velmi oblíbená spolupráce s Dobrovolnými hasiči, pravidelně docházíme na prohlídku budovy, kde jsou děti podrobně seznámeny s ukázkou jejich práce.

Během školního roku pravidelně s předškoláky navštěvujeme Základní školu, kde se děti seznamují nejen s prostředím školy, ale mají možnost při vyučovacích hodinách sledovat znalosti svých bývalých kamarádů ze školky.

Při aktivitách ve škole bereme zřetel nejen na individuální zvláštnosti dítěte, ale i na jeho příbuzenské a kamarádské vztahy. Samozřejmostí je úzká spolupráce školy s rodinou. Ve spolupráci s Klubem rodičů pořádáme akce, které se už staly tradicí naší školy: Drakiáda, Mikulášská nadílka, vánoční besídka, besídka ke Dni matek, Zahradní slavnost (společné setkání rodičů a dětí na školní zahradě s táborákem a opékáním špekáčků, vystoupením kroužku flétny, divadýlkem či jiným programem).

Za velké podpory rodičů vedeme děti k ekologickému myšlení, již několikátým rokem se zúčastňujeme soutěží ve sběru tříděného odpadu, ve kterých dosahujeme velmi dobrého umístění.

Úzce spolupracujeme se sdružením Leonardo, které zajišťuje v Dolních Měcholupech pravidelné volnočasové aktivity (kroužky).

Personální obsazení

Ředitelka školy: Libuše Kotalíková

Pedagogové:
Libuše Kotalíková (ředitelka školy)  … třída Hvězdička
Mgr. Eliška Troníčková (zástupce ředitelky) … třída Sluníčko
Nikola Hájková … třída Planetka
Martin Křehla … třída Měsíc
Eliška Kolomazníková … třída Hvězdička
Bc. Helena Logojdová … třída Blesk
Michaela Prokešová … třída Kometa
Jana Tilsley … třída Planetka
Bc. Dominika Veverková DiS. … třída Kometa
Světlana Myšičková (asistentka pedagoga)

———————————————————————————

Konzultace s ředitelkou a učitelkami, prosíme, domluvit den předem.
Kontakty naleznete zde>>
———————————————————————————

Provozní zaměstnanci:
Eva Zítková, Jana Káclová, Alena Mládková

Kuchyň:
Helena Šindelářová – vedoucí ŠJ, hospodářka MŠ
Tereza Hatáková – vedoucí kuchařka
Alena Růžičková, Jana Procházková, Hana Jourová – kuchařky

Kuchyň zajišťuje stravování nejen pro děti z MŠ, ale i pro žáky ze Základní školy a místní důchodce, s kapacitou 300 hlavních jídel denně. Při sestavování jídelníčku respektujeme individuální požadavky dětí (alergie na některé potraviny, zvláštnosti jídelníčku jiných národností). Zařízení kuchyně odpovídá požadavkům podle norem EU.