Mateřská škola má od září 2017 celkem 6 tříd.

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Mladší děti mají tři třídy v přízemí (vchod A, vpravo z pohledu od ulice), starší děti mají tři třídy v 1. patře (vchod B, vlevo z pohledu od ulice).

Naše třídy od nejmladších dětí po nejstarší předškoláky:

třída Planetka

třída Hvězdička

třída Sluníčko

třída Měsíc

třída Kometa

třída Blesk