Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Vážení senioři,

od 1. září 2017 bude na přechodnou dobu přerušeno vaření obědů pro důchodce z důvodu nedostatečné kapacity kuchyně v budově Mateřské školy Dolní Měcholupy.

Vzhledem k rekonstrukci – rozšíření mateřské školy o další třídu, se navýšila kapacita dětí a taktéž se zvýšil počet školních dětí, pro které kuchyně v mateřské škole vyváří.  V současné době bohužel není kuchyně kapacitně připravena na takový provoz, proto je nutné v kuchyni mateřské školy provést úpravy, spočívající v rozšíření varné technologie s pravděpodobným termínem dokončení v podzimních měsících 2017. O obnoveném vyváření pro seniory budete informováni na webu městské části www.dolnimecholupy.cz a informačních nástěnkách.

Po dobu odstávky Vám nabízíme využití dovozu obědů, které pro Vás zajistí Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (CSOP Praha 15 ), kde má MČ Praha – Dolní Měcholupy dohodnutý příspěvek na dovoz oběda pro občany s trvalým pobytem na k. ú.  Dolní Měcholupy.

Pro zajištění pečovatelské služby dovozu obědů se kontaktujte s pracovnicí CSOP Praha 15, paní Renatou Petránkovou, Mobil: 725 927 131, e-mail:  pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz.

Děkujeme za pochopení.                         Šárka Fořtová, tajemnice

zpráva ke stažení: Obědy pro seniory

Leave a Reply

Nejbližší plánované akce

14.7.-2.9.2018 … letní prázdniny
3.9.2018 … zahájení provozu pro školní rok 2018/2019

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole