Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Archive for the ‘Nezařazené’ Category

MONONUKLEÓZA:

UPOZORŇUJEME RODIČE NA PŘÍPAD MONONUKLEÓZY

V PŘÍZEMÍ MŠ.

MONONUKLEÓZA

Téma na únor: PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

Podtémata:

  • Naše zdraví
  • Pojďte s námi cvičit
  • Poznáváme naše tělo
  • vyháníme zimu

Pečujeme o své zdraví– záměry a vzdělávací cíle

  • podpoříme u dětí osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví
  • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností dětí
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí
  • procvičíme dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky
  • povedeme děti k vytváření zdravých životních návyků a postupů jako základů zdravého životního stylu
  • podpoříme rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností dítěte

Akce pořádané mateřskou školou v období leden – červen 2019.

Akce MŠ leden – červen 2019

 

Upozorňujeme rodiče na výskyt planých neštovic v prvním patře mateřské školy.

Nejbližší plánované akce

14. 2. Noční spani v MŠ

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole