Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Archive for the ‘Nezařazené’ Category

V sekci Dokumenty je k dispozici směrnice stanovující výši školného a stravného pro školní rok 2018/2019.

Téma na červen: VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

Podtéma:

 • Hurá do přírody
 • Čím pojedeš na výlet
 • Loučíme se spolu
 • Hurá na prázdniny

Výpravy za poznáním– záměry a vzdělávací cíle

 • oslavíme Den dětí (planeta Země – každý jsme jiný)
 • na škole v přírodě poznáme ekosystém přírody (voda, les, louka, drobní živočichové, koloběh vody)
 • zajistíme podklady pro vytváření základů pro práci s informacemi
 • zaměříme se na rozvoj psychické i fyzické zdatnosti dítěte a na rozvoj dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahu k ostatním lidem
 • rozloučíme se s předškoláky
 • seznámíme děti s dopravní tématikou (dopravní prostředky, značky, bezpečnost na ulici)
 • rozloučíme se s MŠ: společně prožité odpoledne s rodiči – jarmark dětských výrobků a táborák na školní zahradě

Zveme Vás již na čtrnáctou zahradní slavnost naší mateřské školy, která se uskuteční
20.6.2018 od 15,30hod.

 • 15,30 zahájení
 • 15,45 vystoupení dětí z kroužku flétny
 • 16,00 klaunské představení
 • po celou dobu malování na obličej, opékání špekáčků, občerstvení, bohatá tombola…

Těšíme se na všechny návštěvníky, bez rozdílu věku 😉

Upozorňujeme rodiče na první případ spály v prvním patře MŠ.

V úterý 15. května jsem se zúčastnili sportovní akce na fotbalovém hřišti – Měsíc náborů, pořádaný SK Dolní Měcholupy. Dětem se akce moc líbila. Podívejte se, jak vše probíhalo: https://www.youtube.com/watch?v=GSBo-orvuyk

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

ODJEZD: PONDĚLÍ 4.6.2018

PŘÍCHOD DO MŠ: 7,00 – 7,30

PŘEDÁTE DÍTĚ – ROZLOUČÍTE SE JAKO V BĚŽNÝ DEN, NEMÁVÁME!

KUFR – OZNAČÍTE PŘIDĚLENOU STUŽKOU

NÁVRAT: PÁTEK 8.6.2018 15,00

O PŘESNÉM ČASE VÁS BUDEME INFORMOVAT

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na druhé pololetí nebyla vybírána záloha na divadla, dárky, výlety …, prosíme Vás nyní o úhradu 200,- Kč co nejdříve paní učitelce. Děkujeme.

Téma na květen: VESELÉ ZPÍVÁNÍ A MALOVÁNÍ

Podtémata:

 • Naše rodina
 • Popřejeme maminkám
 • Poznáváme svět
 • Výpravy za poznáním

Veselé zpívání a malování – záměry a vzdělávací cíle

 • podpoříme rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností dítěte
 •  

  zaměříme se na rozvoj schopnosti dětí žít ve společenství ostatních lidí (dokázat přijmout základní hodnoty v tomto společenství) – moje rodina, maminka má svátek,

 • povedeme děti ke schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně je prožívat
 • rozšíříme poznatky o světě
 • četbou knih a prohlížením encyklopedií přiblížíme dětem poznatky o světě, o jiných kulturách a národech

Letní provoz v MŠ proběhne od 2.-13.7.2018. Prosíme, nahlaste přítomnost vašeho dítěte.

Po prázdninách se naše MŠ otevře v pondělí 3.9.2018.

Těšíme se na Vás.

Vážení rodiče, ve dnech 12.4. nebo 13.4. se z vchodu „A“ ztratila růžová skládací koloběžka. Je možné, že byla omylem odnesena – babičkou, tetou … Pokud se objevila, omylem, právě u vás doma, neváhejte ji přinést. Děkujeme.

Nejbližší plánované akce

14.7.-2.9.2018 … letní prázdniny
3.9.2018 … zahájení provozu pro školní rok 2018/2019

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole