Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 9. května 2018. Veškeré dokumenty potřebné k zápisu najdete na webových stránkách MŠ ke stažení. Bližší informace na http://www.ms-dm.cz/zapis-do-materske-skoly.

Srdečně zveme na den otevřených dveří ve středu 18. dubna 2018.

Téma na leden: PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

Podtémata:

 • Pojďte s námi cvičit
 • Naše zdraví
 • Poznáváme naše tělo

Pečujeme o své zdraví– záměry a vzdělávací cíle

 • podpoříme u dětí osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví
 • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností dětí
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí
  • ( správné x nesprávné, dobro a zlo, co by se stalo, kdyby…)
 • procvičíme dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • povedeme děti k vytváření zdravých životních návyků a postupů jako základů zdravého životního stylu
 • podpoříme rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností dítěte

Upozorňujeme rodiče na výskyt roupů v MŠ.

Dne 8.2.2018 (čtvrtek) proběhne noční spaní s dětmi z prvního patra.

Děti přivedete ráno 8.2.2018 a vyzvednete si je až 9.2.2018, ideálně po obědě.

Pro děti je připraven program:

po zkráceném odpočinku svačinka, cesta MHD do Planetária HMP, program v Planetáriu, návrat do MŠ, večeře – pizza, čištění zoubků, čtení pohádky a dobrou. Ráno 7,30 snídaně a dále obvykle až do vyzvednutí.

Pokud plánujete dítě na noční spaní do školky nedávat, informujte, prosím, paní učitelku.

Děkujeme.

 

Vážení rodiče,
doklad o úhradě školného je k vyzvednutí u paní hospodářky v době 7:00 – 13:00.

Kurz plavání pro přihlášené děti (z 1. patra) bude probíhat od 5. února do 11. června. Celkem obsahuje 14 lekcí. Neplave se v pondělí 12.2., 30.4., 7.5. a 4.6.
Příchod dětí přihlášených na plavání vždy v pondělí v 7:30 !!! 
Podrobnosti včetně seznamu potřebných věcí ke stažení zde: Mateřská škola Dolní Měcholupy plavání

Téma na leden: CO VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

Podtémata:

 • Ledový
 • Co vyprávěla sněhová vločka
 • Jak se v zimě oblékáme
 • Co najdeme v knížkách

Co vyprávěla sněhová vločka– záměry a vzdělávací cíle

 • seznámíme děti se znaky zimy, zimními sporty, oblečením 
 • podpoříme pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě samému – chci být zdravý, samostatný (moje tělo a jeho části) 
 • povedeme děti k rozvoji pohybových dovedností – základy o tělovýchově 
 • rozšíříme poznatky o světě (co se z čeho vyrábí, lidové tradice: Masopust) 
 • vytvoříme u dětí pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení (smyslové hry) 
 • upevníme vztah dětí se živou a neživou přírodou (pomoc lidí zvířatům v zimě)

Téma leden

Na co se mohou děti těšit od ledna do června 2018?

Seznam připravovaných akcí: Akce MŠ 01 06 2018

Na stránce Fotogalerie školního roku 2017/2018 nově najdete fotografie z dění v MŠ v listopadu a prosinci 2017.

Na stránku Fotogalerie školního roku 2017/2018 byl přidán odkaz na fotografie z vánoční besídky, která se konala v pondělí 11. prosince 2017 v divadýlku Frydolín.

Děkujeme panu Václavu Svobodovi za pořízení krásných fotografií!

Sdílejte na: https://photos.app.goo.gl/8Frh877SI3q0Tfxi2

Nejbližší plánované akce

19.2.2018 … 2.lekce plavání
21.2.2018 … divadlo v MŠ
6.3.2018 … varietní představení se zvířátky
14.-15.3.2018 … test školní zralosti pro předškoláky
15.3.2018 … bubnování v MŠ

18.4.2018 … den otevřených dveří
9.5.2018 … zápis do MŠ

4.-8.6.2018 … škola v přírodě

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole