Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Prosíme rodiče o dodání vzorku vánočního cukroví pro děti do MŠ pro zpříjemnění předvánočních chvil a čekání na Ježíška. Děkujeme.

Téma na prosinec: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Podtémata:

 • Když k nám přijde Mikuláš
 • Kouzelné dveře do světa snění
 • Těšíme se na Vánoce
 • Vánoční

Těšíme se na Vánoce – záměry a vzdělávací cíle

 • seznámíme děti s vánočními zvyky a tradicemi
 • podpoříme u dětí pocit sounáležitosti ke kolektivu a rodině – pohádky, příběhy
 • povedeme děti k osvojování dovedností potřebných k vykonávání činností – kreslení, malování, práce s nůžkami – výroba dárku, ozdob na vánoční stromek 
 • rozvineme kulturně estetické dovednosti hudební a dramatické – program vánoční besídky
 • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností dětí
 • podpoříme znalost dětí o činnostech, které provádějí během dne (režim dne, časové údaje: ráno, poledne, večer)
 • oslavíme Vánoce společně s rodiči na vánoční besídce
 • učit děti pohybovat se bezpečně

Vánoční dílnička pro rodiče a děti – naše Planetky – se uskuteční dne 
 
21.12.2017 (čtvrtek) v 16:00 ve třídě Planetek.
 
Těšíme se na Vás.
 
(třída Planetek se nezúčastní společné besídky MŠ v divadle)

Upozorňujeme rodiče, že v období od 27. – 29. 12. 2017 bude mateřská škola uzavřena.

Přejeme šťastné, klidné a krásné svátky.

Vaši zaměstnanci MŠ

První adventní neděli, dne 3. 12. 2017, se v parku u školy uskuteční tento program:

 • od 11.00 vánoční dílnička v základní školy – všichni jste srdečně zváni
 • od 15.00 zdobení vánočního stromu (u kašny) – ozdobu, kterou jste právě dostali v MŠ, doneste s sebou
 • od 15.30 společné vystoupení dětí z MŠ – předáte dítě paní učitelce před vystoupením

Děkujeme Vám za spolupráci.

Téma: VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA

Podtémata:

 • Vyrábíme strašidýlka
 • Co jsme našli v lese
 • Počasí se mračí
 • Příroda usíná

Vyrábíme strašidýlka – záměry a vzdělávací cíle

 • vnímat krásy podzimních barev a seznamovat se se změny počasí 
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 
 • posilovat přirozené poznávací city 
 • osvojovat si poznatky o přírodě v lese 
 • vědět jaký význam má les pro člověka 
 • kultivovat mravní, estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody 
 • objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka
 • rozvíjet pracovní zručnost s přírodním materiálem
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • zaměříme se na zdokonalování řečových a jazykových schopností (popis obrázku,
  zážitky o víkendu, reprodukce pohádky)

Dva měsíce školního roku za námi…. Děti se mohly těšit z několika divadelních představení, ale i z výletu do Farmaparku v Soběhrdech.

Podívejte se do fotogalerie, jak jsme se měli 🙂

 

PLATBY ZA DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA ŠVP A PLAVÁNÍ
Do konce listopadu 2017 prosíme rodiče přihlášených dětí o platbu záloh:
Škola v přírodě  – 1000,-Kč
Plavání – 960,-Kč
Platby uhraďte u paní hospodářky: po – pá 7,00 – 13,00.
Děkujeme.

Téma: HRAJEME SI S PODZIMEM

Podtémata:

 • Hrajeme si s podzimem
 • Co jsme našli v lese
 • Jaké máme počasí
 • Příroda usíná

Hrajeme si s podzimem – záměry a vzdělávací cíle

 • seznámit děti se znaky podzimu, jeho plody, se změnami v přírodě 
 • procvičit prvky bezpečného pobytu v MŠ 
 • seznámit děti se zdravou výživou (ovoce a zelenina x sladkosti) 
 • procvičit znalost barev a pomocí říkadel i správnou výslovnost 
 • zaměřit se na estetické vnímání a prožitky v souvislosti s podzimní náladou 
 • podpořit dětská přátelství (společná hry, společenské a pohybové hry) 
 • při komunitním kruhu dáme každému dítěti možnost vyjádřit své pocity a přání 
 • pomocí básniček o přírodě a zvířátkách procvičíme dětskou paměť a představivost

Aktuální rozvrh tělocvičny MŠ:

ROZVRH-tělocvičny-od-09-2017.pdf-002

Nejbližší plánované akce

PONDĚLÍ 11.12.2017
divadlo v MŠ
PONDĚLÍ 11.12.2017, 15:30
Vánoční besídka – divadélko Frydolín

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole