Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Vážení rodiče,

po telefonátu s paní psycholožkou se test školní zralosti vašich dětí, plánovaný na 14.-15.3.2018, odkládá na neurčito (z důvodu nemoci). Paní psycholožka nás bude informovat o nejbližším možném termínu. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme rodiče na výskyt planých neštovic v přízemí mateřské školy.

Téma na březen: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Podtémata:

 • Co najdeme v knížkách
 • Z pohádky do pohádky
 • Vyháníme zimu
 • Prší, prší všechno roste

Z pohádky do pohádky – záměry a vzdělávací cíle

 • reprodukcí pohádek upevníme výslovnost dětí a jejich vyjadřovací schopnosti
 • utváření kladného vztahu ke knize
 • zaměříme se na rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti dětí
 • vytvoříme základy pro rozvoj estetického vztahu ke kultuře a umění (návštěva divadla, zahrajeme si divadlo v MŠ)
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí (správné x nesprávné, dobro a zlo, co by se stalo, kdyby…)

Upozorňujeme rodiče na výskyt vší v naší MŠ. Žádáme všechny rodiče o důkladnou kontrolu vlásků dětí.

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 9. května 2018. Veškeré dokumenty potřebné k zápisu najdete na webových stránkách MŠ ke stažení. Bližší informace na http://www.ms-dm.cz/zapis-do-materske-skoly.

Srdečně zveme na den otevřených dveří ve středu 18. dubna 2018.

Téma na leden: PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

Podtémata:

 • Pojďte s námi cvičit
 • Naše zdraví
 • Poznáváme naše tělo

Pečujeme o své zdraví– záměry a vzdělávací cíle

 • podpoříme u dětí osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví
 • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností dětí
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí
  • ( správné x nesprávné, dobro a zlo, co by se stalo, kdyby…)
 • procvičíme dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • povedeme děti k vytváření zdravých životních návyků a postupů jako základů zdravého životního stylu
 • podpoříme rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností dítěte

Upozorňujeme rodiče na výskyt roupů v MŠ.

Dne 8.2.2018 (čtvrtek) proběhne noční spaní s dětmi z prvního patra.

Děti přivedete ráno 8.2.2018 a vyzvednete si je až 9.2.2018, ideálně po obědě.

Pro děti je připraven program:

po zkráceném odpočinku svačinka, cesta MHD do Planetária HMP, program v Planetáriu, návrat do MŠ, večeře – pizza, čištění zoubků, čtení pohádky a dobrou. Ráno 7,30 snídaně a dále obvykle až do vyzvednutí.

Pokud plánujete dítě na noční spaní do školky nedávat, informujte, prosím, paní učitelku.

Děkujeme.

 

Vážení rodiče,
doklad o úhradě školného je k vyzvednutí u paní hospodářky v době 7:00 – 13:00.

Kurz plavání pro přihlášené děti (z 1. patra) bude probíhat od 5. února do 11. června. Celkem obsahuje 14 lekcí. Neplave se v pondělí 12.2., 30.4., 7.5. a 4.6.
Příchod dětí přihlášených na plavání vždy v pondělí v 7:30 !!! 
Podrobnosti včetně seznamu potřebných věcí ke stažení zde: Mateřská škola Dolní Měcholupy plavání

Nejbližší plánované akce

4.-8.6.2018 … škola v přírodě
13.6.2018
… rozloučení s předškoláky
20.6.2018, 15:30 … zahradní slavnost
27.6.2018, 16:30 … schůzka rodičů nově přijatých dětí

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole