Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Fotografování proběhne ve čtvrtek 3. května 2018. Oblečení dle vašeho uvážení + bílé tričko.

Plánovaný celodenní výlet se uskuteční ve čtvrtek 24.května 2018. Cílem bude Šťastná země v Radvánovicích. Příchod do MŠ do 7:30. Návrat v 15h. Strava a pitný režim zajištěn.

Téma na duben: KDYŽ JARO ZAŤUKÁ

Podtémata:

 • Těšíme se na Velikonoce
 • Veselé zpívání a malování
 • Zvířátka co žijí s námi
 • Exotická zvířátka

Když jaro zaťuká – záměry a vzdělávací cíle

 • seznámíme děti se znaky jara, jarními květinami, zvířaty a jejich mláďaty, s velikonočními tradicemi
 • seznámení se zvířaty, které u nás nežijí
 • připravíme dárečky pro „nové kamarády“ (Den otevřených dveří MŠ)
 • povedeme děti ke schopnosti vážit si života ve všech formách – chráníme přírodu
 • připravíme pásmo říkanek a písní s velikonoční tématikou

Vážení rodiče,

paní psycholožka se dostavila do MŠ 15.3.2018. Testovala přítomné děti.

Pokud váháte s nástupem Vašeho dítěte do ZŠ, kontaktujte třídní paní učitelku nebo pedagogicko-psychologickou poradnu.

Barbora Lucká
728 380 844
lucka@ppp10.eu

Vážení rodiče,

po telefonátu s paní psycholožkou se test školní zralosti vašich dětí, plánovaný na 14.-15.3.2018, odkládá na neurčito (z důvodu nemoci). Paní psycholožka nás bude informovat o nejbližším možném termínu. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme rodiče na výskyt planých neštovic v přízemí mateřské školy.

Téma na březen: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Podtémata:

 • Co najdeme v knížkách
 • Z pohádky do pohádky
 • Vyháníme zimu
 • Prší, prší všechno roste

Z pohádky do pohádky – záměry a vzdělávací cíle

 • reprodukcí pohádek upevníme výslovnost dětí a jejich vyjadřovací schopnosti
 • utváření kladného vztahu ke knize
 • zaměříme se na rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti dětí
 • vytvoříme základy pro rozvoj estetického vztahu ke kultuře a umění (návštěva divadla, zahrajeme si divadlo v MŠ)
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí (správné x nesprávné, dobro a zlo, co by se stalo, kdyby…)

Upozorňujeme rodiče na výskyt vší v naší MŠ. Žádáme všechny rodiče o důkladnou kontrolu vlásků dětí.

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 9. května 2018. Veškeré dokumenty potřebné k zápisu najdete na webových stránkách MŠ ke stažení. Bližší informace na http://www.ms-dm.cz/zapis-do-materske-skoly.

Srdečně zveme na den otevřených dveří ve středu 18. dubna 2018.

Téma na leden: PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

Podtémata:

 • Pojďte s námi cvičit
 • Naše zdraví
 • Poznáváme naše tělo

Pečujeme o své zdraví– záměry a vzdělávací cíle

 • podpoříme u dětí osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví
 • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností dětí
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností chránících je před nebezpečnými vlivy prostředí
  • ( správné x nesprávné, dobro a zlo, co by se stalo, kdyby…)
 • procvičíme dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • povedeme děti k vytváření zdravých životních návyků a postupů jako základů zdravého životního stylu
 • podpoříme rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností dítěte
Nejbližší plánované akce

14.7.-2.9.2018 … letní prázdniny
3.9.2018 … zahájení provozu pro školní rok 2018/2019

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole