Téma na leden: CO VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

Podtémata:

  • Vítáme Nový rok
  • Co vyprávěla sněhová vločka
  • Zimní radovánky
  • Jak se v zimě oblékáme

Co vyprávěla sněhová vločka– záměry a vzdělávací cíle

  • seznámíme děti se znaky zimy, zimními sporty, oblečením 
  • podpoříme pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě samému – chci být zdravý
  • povedeme děti k rozvoji pohybových dovedností – základy o tělovýchově
  • rozšíříme poznatky o světě
  • vytvoříme u dětí pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení (smyslové hry)
  • upevníme vztah dětí se živou a neživou přírodou (pomoc lidí zvířatům v zimě)

Téma leden