Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

Platba do Klubu rodičů

VE STŘEDU  

19.9.2018 OD 7:00 – 8:00

 BUDE VYBÍRÁN VE VCHODU „A“ POPLATEK NA PRVNÍ POLOLETÍ  600,- Kč

KLUB RODIČŮ

Téma na září: KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ

Podtémata:

 • Vítáme vás po prázdninách
 • Co nás čeká ve školce
 • Co spolu rádi děláme
 • Třída plná kamarádů

Záměry a vzdělávací cíle:

 • symbol třídy přivítá děti v MŠ (noví kamarádi a já, moje rodina, zážitky z prázdnin)
 • ve spolupráci celého kolektivu MŠ a rodiny usnadníme dětem vstup do MŠ
 • pomocí Kamarádského desatera se zaměříme na vytváření kladných vztahů mezi dětmi
 • naučíme děti orientovat se v prostorách MŠ a školní zahrady
 • procvičíme znalost jména dítěte a jeho značky
 • seznámíme děti se základními pravidly (bezpečnost dětí, spolupráce kolektivu)
 • povedeme děti ke kultivovanému projevu (básničky, pohádky, říkadla)

Zápis z třídních schůzek z 13. 9. 2018

Třídní schůzky rodičů 09 2018

V sekci Dokumenty je k dispozici směrnice stanovující výši školného a stravného pro školní rok 2018/2019.

Nejbližší plánované akce

19. 9. 2018 Platba klubu rodičů

26. 9. 2018 Sférické kino v MŠ

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole