Nepřehlédněte:

Omluvy žáků
Planetka, Hvězdička a Sluníčko:
tel.číslo: 272 705 758

Měsíc, Kometa a Blesk:
tel.číslo: 272 700 130

Odhlašování obědů žáků ZŠ:
tel.číslo: 272 700 100

Hledej na stránkách

UPOZORŇUJEME RODIČE,

ŽE VE DNECH

23., 27.,+ 30.,31.12.2019

BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.

NA DĚTI SE TĚŠÍME OPĚT VE ČTVRTEK 2.1.2020

 

PŘEJEME ŠŤASTNÉ, KLIDNÉ A KRÁSNÉ SVÁTKY.

VAŠI ZAMĚSTNANCI MŠ

Akce MŠ září – prosinec 2019

Téma na prosinec: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE – PROSINEC

Podtémata:

 • Když k nám přijde Mikuláš
 • Kouzelné dveře do světa snění
 • Těšíme se na Vánoce
 • Vánoční

Těšíme se na Vánoce – záměry a vzdělávací cíle

 • seznámíme děti s vánočními zvyky a tradicemi
 • podpoříme u dětí pocit sounáležitosti ke kolektivu a rodině – pohádky, příběhy
 • povedeme děti k osvojování dovedností potřebných k vykonávání činností – kreslení, malování, práce s nůžkami – výroba dárku, ozdob na vánoční stromek 
 • rozvineme kulturně estetické dovednosti hudební a dramatické – program vánoční besídky
 • zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností dětí
 • podpoříme znalost dětí o činnostech, které provádějí během dne (režim dne, časové údaje: ráno, poledne, večer)
 • oslavíme Vánoce společně s rodiči na vánoční besídce
Nejbližší plánované akce

9.12. Divadelní představení v MŠ

9.12. Vánoční besídka – Blesk 16:00

10.12. Vánoční besídka – Planetky 16:30

11. 12. Vánoční besídka – Měsíce 16:00

Vánoční besídka – Komety 16:30

Vánoční besídka – Hvězdičky 16:30

12.12. Vánoční besídka – Sluníčka 16:00

16.12. Výlet do kina Černý most – pouze 1. patro

odkaz na Google kalendář

Granty a dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole

Od září 2019 je Mateřská škola zapojena do projektu tzv. Šablony II. – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
64-0014771-01 Vzdělávání v Mateřské škole II.