Zápis do MŠ: úterý 8. 3. 2016,

9:00 -11:00 hod., 15:00 -17:00 hod.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 24.2.2016 od 10:00 – 11:30 a od 15:00 – 16:30, můžete si prohlédnout budovu MŠ,

zodpovíme Vaše dotazy a můžete si vyzvednout formuláře k zápisu do MŠ

K zápisu s sebou:

a) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

b) rodný list dítěte

c) vyplněnou Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání

d) doklad o trvalém bydlišti dítěte (vydává Městská část Dolní Měcholupy)

e) vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením zdravotního stavu dítěte od dětského lékaře (viz zadní strana

formuláře).

Bez evidenčního listu nelze dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání(§ 50 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

(školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád).

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a stanovených kriterií, která si stanovuje každá MŠ podle platných zákonů a podmínek

školy (viz kriteria přijímání dětí do MŠ). Obecně platí, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné

školní docházky a děti, které jsou řádně očkovány (z. 258/2000 Sb.).

Nahlédnutí do spisu – každý rodič může do svého spisu nahlédnout, případně jej doplnit dne 24.3.2016 od 7,00- 9,00hod.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte – seznam pořadových čísel přidělených dítěti při zápisu, bude vyvěšen v MŠ dne 4.4.2016.

Písemná rozhodnutí si rodiče mohou vyzvednout osobně od 4.4. – 14.4.2016 od 7,00 – 13,30hod.